Mogućnost kupovine hrane važan je deo dobrog i nezavisnog starenja. Podržavamo starije ljude da kontrolišu hranu koju kupuju uz našu dostavu namirnica i usluge kupovine u pratnji.

Usluge pod pratnjom

Pogodne su za starije ljude koji su dovoljno pokretni za izlazak, ali im je potrebna dodatna pomoć pri transportu do prodavnica hrane i kretanju po njima. Ove usluge šopinga mogu biti pojedinačne ili u kojima osoblje pomaže jednom klijentu pri kupovini, ili alternativno, u grupnim kupovinama.

Osim što pomažu u kupovini, starijim ljudima, posebno onima koji žive sami, pružaju priliku da izađu i komuniciraju s drugima.

Neki stariji ljudi vezani su za kuću i ne mogu sami da kupuju. MinuteNurse radi sa starijom osobom na kreiranju liste za kupovinu, a njihove namirnice se zatim dostavljaju kući.

Zašto je šoping otežavajući za starija lica?

Svaki peti (19%) ljudi u dobi od 80-84 kaže da ima poteškoća pri kupovini namirnica. Ovo se povećava na 60% za one starije od 90 godina. Naše istraživanje pokazuje da se stariji ljudi suočavaju sa brojnim preprekama u kupovini hrane:

Poteškoće pri dolasku do prodavnica hrane, posebno za one koji žive u ruralnim područjima sa daljim putovanjem i one koji ne voze automobil.
Raspored prodavnica može biti otežan zbog visokih ili niskih polica i nedostatka odgovarajućih prostorija za odmor
Poteškoće pri nošenju robe do i iz supermarketa.

Neki ljudi se bore sa kupovinom na mreži i/ili vrednuju društvenu interakciju lične kupovine.
Age UK vodi lokalne usluge kupovine hrane koje imaju niz prednosti za starije ljude, uključujući sprečavanje pothranjenosti, smanjenje socijalne izolacije i omogućavanje im da budu nezavisni i duže ostanu u svom domu.

Call Now Button