MinuteNurse Home health & care – Centar za negu starih i bolesnih

Medicinski turizam

medicinski turizam

Medicinski turizam

Medicinski turizam je grana turizma koja se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga ljudima koji su odlučili da neophodni ili željeni medicinski tretman obave u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji koja može da im pruži jednako dobre uslove po niskim troškovima lečenja.

Ranije su ljudi putovali iz manje razvijenih zemalja do glavnih medicinskih centara u visoko razvijenim zemljama zbog lečenja koje nije bilo dostupno kod kuće. Međutim, poslednjih godina, medicinski turizam može podjednako da se odnosi i na one koji iz razvijenih zemalja putuju upravo u zemlje u razvoju radi izlečenja. Motivacija može biti vezana i za medicinske usluge koje nisu dostupne u matičnoj zemlji.

Ono što stvarno stavlja reč “turizam” u koncept medicinskog turizma jeste mogućnost ostajanja u inostranstvu nakon medicinske procedure kao i upoznavanja kulture izabrane zemlje.

Kada je medicinski turizam u pitanju Minute Nurse vam pruža gotovo sve vrste zdravstvene zaštite, uključujući sve grane medicine, od preventivnog lečenja do rehabilitacionih oblika putovanja kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Kako je Srbija takođe dobro pozicionirana u ovoj sferi, stranci sve više posećuju našu zemlju jer su zdravstvene usluge na podjednako visokom nivou kao i u drugim zemljama, ali cene su dosta niže. 

Ukoliko vam treba lečenje u inostranstvu ili dolazite iz strane zemlje u Srbiju kontaktirajte nas i mi ćemo vam obezbediti sve od sređivanja dokumentacije do prevoza sa aerodorma do bolnice.

Call Now Button