Za mobilne klijente organizuje se svakodnevna teretana. Za teže mobilne i nepokretne klijente i one koji imaju akutne ili hronične poteškoće povezane sa lokomotornim sistemom, nudi se individualni pristup rešavanju problema.

Klijentima su na raspolaganju i radna terapija i razne vrste masaža.

Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji upravlja procesom fizioterapije. Radi sa ljudima svih uzrasta na očuvanju i unapređivanju zdravlja i podržavanju funkcija i autonomije kada pojedinci imaju probleme uzrokovane bilo kojim poremećajem koji utiče na sistem okidača i / ili invaliditetom koji je proizvod tih poremećaja.

Potrebe starijih osoba za fizikalnom terapijom

Cilj fizikalne terapije kod starijih osoba je podsticanje ljudi na fizičku aktivnost. Pogrešno je shvatanje da su stariji ljudi tromi i da se teško kreću i da im nije potrebna fizička aktivnost. Naprotiv, ljudi koji se redovno bave fizičkim aktivnostima, bilo rekreativnim sportom ili hodanjem, mobilniji su i njihov lokomotorni sistem je u boljoj formi. Takođe, takve navike rezultiraju boljim suočavanjem sa mogućom bolešću, a dobro je poznat uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje. Tokom procesa biološkog starenja neizbežno dolazi do opadanja telesnih sistema i funkcija, na primer, pored mišićne mase, visina se smanjuje za oko 5-7 cm u zavisnosti od pola i fizičke konstitucije, poremećaja u snabdevanju tkiva kiseonikom i posledično smanjene izdržljivosti. Ovi fiziološki, prirodni procesi mogu biti dodatno opterećeni hroničnim bolestima,

  • reumatski (artroza, bolesti kičme, ekstraartikularni reumatizam),
  • neurološki (stanja nakon cerebrovaskularnog uvrede, Parkinsonova bolest),
  • kardiovaskularne bolesti (visok krvni pritisak, angina pektoris, poremećaji srčanog ritma),
  • respiratorni (bronhitis, astma, hronična opstruktivna plućna bolest)
  • urogenitalni (infekcije urinarnog trakta, bolesti prostate, inkontinencija)

Ovo su samo neke od hroničnih bolesti koje izazivaju smanjenje pokretljivosti lokomotornog sistema, pa onemogućavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti (smanjena sposobnost brige o sebi).
Tiho doba prima i nepokretne i udobno pokretne klijente kojima je potrebna svakodnevna fizikalna terapija i izuzetno su potrebni i za sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, kongestivna pneumonija, kontrakture, tromboza).

Call Now Button