Konsultacije Kardiologa
 • Od 2020.godine na postdiplomskim doktorskim studijama na Fakultetu medicinskih nauka Univeziteta u Kragujevcu.
 • 21.04.2016.godine položio ispit iz uže specijalizacije – kardiologije, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom.
 • 23.10.2013. godine položio specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa ocenom odličan.
 • Škola Color poppler Sonograije Thomas Jefferson University Ultrasound Diagnostic Center 19.06.2009.god.
 • Škola ultrazvuka u okviru Edukacionog Centra Ultrazvuka u Medicini i Veterini Srbije 20.06.2008.god. u Beogradu u oblasti dijagnostike abdomena, urologije i endokrinologije
 • 2006-2007:ŠR0 — Škola rezervnih ofіcira sanitetske službe VMA u Beogradu, prosečna ocena 9,11/10,00
 • 27.01.2006.godine diplomirao na Medicinskom fakultetu , Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,09/10,00.
 • Obavezan lekarski staz obavio u Domu zdravlja Rakovica u Beogradu i položio državni (stručni) ispit u martu 2007.godine.
 • 1994-1998: Srednja medicinska škola u Užicu, opšti smer, zavrsio sa odličnim uspehom.

RADNO ISKUSTVO

 • Od 2018.g. Pomoćnik direktora bolnice za internistički sektor u OB Subotica
 • Od 2017. g. šef sale za kateterizaciju srca u OB Subotica
 • Od 16.03 2011. godine zaposlen u Opštoj bolnici Subotica, na odeljenju Intero I-Kardiologija, po роložеnom specijalističkom ispitu obavlja posao na odeljenju, koronarnoj jedinici i polikiničkoj službi u domenu dijagnostike i lečепја sa posebnim interesovanjem ka invazivnim procedurama ( postavlja endovenski privremeni pejsmejker, uz nadzor implantira trajne pejsmekere, tokom specijalizacije i uže specijalizacije u KCS u Beogradu uz nadzor izvodi kataterizacije srca i perkutane intervencije elektivno i u akutnom infarktu miokarda )
 • Od 01.06.2007. -16.03.2011. godine zaposlen u Domu zdravlja u Novom Kneževcu kao šef Zdravstvene stanice Banatsko Aranđelovo.Pored poslova izabranog lekara obavljao dežurstva u okviru pružanja hitne medicinske pomoći
 • od septembra 2008.godine samostalno obavlja ultrazvučne preglede gornjeg i donjeg abdomena, štitaste žlezde i mekih tkiva.
 • Od juna 2009. obavlja color doppler duplex preglede, magistralnih krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta , aorte i grana aorte, AVF, uz pripravnost i rad na Internom odeljenju stacionara pri Domu zdravlja.
 • Od decembra 2006. dо marta 2007. godine radi kao lekar opšte prakse u garnizonoj ambulanti “Garde” u Beogradu
 • Od novembra 2003. do aprila 2004.godine radio je u svojstvu menadžera u zdravstvu u privatnoj poliklinici i “AIS- CLINIC’ – Volonterski rad u hirurškim salama i ambulantama abdominalne hirurgije UCS, u periodu 2002- 2005.godine.

 

STIPENDIJE – 2002.godine jednokratna stipendija opštine Nova Varoš, za najbolji postignuti uspeh u prethodnoj školskoj godini (prosečna ocena 10,00).

– 1998-2005: korisnik studentskog kredita STRANI JEZICI – Engleski jezik (visok nivo znanja), služi se madjarskim jezikom

Call Now Button