General Manager

Sloba Dželebdžić je završila srednju medicinsku školu “Nadežda Vilimanović-Janković” u Čačku, a potom Višu poslovnu školu i Fakultet za poslovne studije u Beogradu. Svoje prvo radno iskustvo stekla je kao medicinska sestra privatne poliklinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju “AiS clinic” u Beogradu.

Svojim radom, odgovornošću i željom za znanjem, kao i svojim organizacionim sposobnostima, sa samo dvadeset jednom godinom života poverena joj je organizacija rada klinike. Dalje usavršavanje nastavlila je u tadašnjoj  poliklinici “Bel Medic”.

Dolazeći u kontakt sa pacijentima sa različitim dijagnozama, sopstveno znanje i veštine proširila je u opštoj bolnici “Dr Dragiša Mišović” u Čačku, u okviru službi za Intenzivnu negu i Opštu hirurgiju, stekla je znanje i iskustvo u pracenju vitalnih parametara pacijenata, kao i u postoperativnoj hirurskoj nezi i obradi rana, parenteralnoj terapiji.

Najveći deo svog znanja i iskustva stiče u okviru Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, kao deo tima Službe spinalnog centra, Službe koštane onkologije i Službe za ortopedsko-hirurške intervencije.

Stekla je znanje i iskustvo u nezi nepokretnih bolesnika i sagledavanju kompletnih potreba pacijenta za zdravstvenom negom u bolničkim i kućnim uslovima.

Osim toga, stekla je i praktično znanje u mnogim medicinskim oblastima i uspešno sarađivala sa lekarima različitih specijalnosti, radeći paralelno u privatnoj praksi i državnom sektoru. Stečeno bogato i opširno znanje, sposobnosti, veštine i kvalitetno iskustvo u radu iz različitih
oblasti medicine postiže zahvaljujući svojoj volji, radu, predanosti, odgovornosti, organizovanosti i ambicioznosti.

Kontinuirano usavršava svoja znanja na raznim poljima neformalnog obrazovanja, gde stiče i ostvaruje odlične rezultate u organizacionim, liderskim, prezentacionim i komunikacionim veštinama i zdravstvenoj praksi. Pored iskustva u medicinskoj praksi, edukuje se i kroz brojne
seminare i predavanja.

Formalno i neformalno obrazovanje, zajedno sa praktičnim iskustvom, formiralo je jedinstven profesionalni profil Slobe Dželebdžić, koja je uvek spremna da radi na ličnom razvoju i razvoju drugih kroz razmenu iskustava i sugestija, pod parolom i sa željom da svojim radom i delom inspiriše ljude oko sebe i istima pomogne.

Zahvaljujući svojoj samoinicijativnosti, energiji i želji za inovativnošću plasirala je svoju ideju kroz Organizaciju „Minute Nurse“.

Svoju misju i viziju nastavlja kroz realizovanje i održavanje visokog nivoa Organizacije „Minute Nurse“ prilikom pružanja usluga zdravstvene nege i brige o starim i bolesnim licima u kućnim uslovima.

Call Now Button