Doktor Medicine

Dr Đurđa Filipović završila je Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu i ubrzo nakon završetka studija se zaposlila u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, gde je radila kao lekar na terenu i bavila se zbrinjavanjem urgentnih stanja kod internističkih (infarkt miokarda, plućni edemi …), neuroloških (moždani udari, epilepsija …), hirurških, teško traumatizovanih pacijenata.
Sada započinje specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom na Institutu za ortopediju Banjica.

Call Now Button