Nutricionista

Dijatetičar i nutricionista Milica Dželebdžić završila je Višu medicinsku školu u Zemunu.
Radno iskustvo sticala je u okviru Urgentnog centra i Klinike za endokrinologiju kliničkog centra Srbije, kao i u okviru Centra za prevenciju bolesti metabolizma Doma zdravlja u Lazarevcu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u privatnoj praksi.
Bavi se savetodavnim radom i izradom individualnih jelovnika i dijetoterapije, a na osnovu vašeg zdravstvenog stanja, laboratorijskih rezultata, životne dobi, pola, fizičkih aktivnosti.
Posebna vrsta interesovanja i uspeha u radu je u oblasti gojaznosti, insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2.

Call Now Button