S obzirom da je svakodnevni život čoveka u savremenom društvu tesno povezan sa mnogim vanrednim (nepredvidivim) situacijama i događajima, koji mogu ugroziti zdravlje, život i funkcionisanje pojedinaca, njihovih porodica i čitavih zajednica, u organizovanim društvima, takve situacije se načelno rešavaju organizovanim merama zasnovanim na solidarnosti i uzajamnoj pomoći svih njenih članova.

Zdravstvena zaštita je važna za sve, posebno za starije odrasle osobe. To je zato što se sa godinama povećava rizik od zdravstvenih problema. Sprečavanjem problema ili njihovom ranom identifikacijom veća je verovatnoća da ćete živeti duže, zdravije i zadovoljnije.

Call Now Button