Glavna aktivnost potronažnih sestara u zajednici je zdravstveno obrazovanje, obrazovanje, informisanje i obrazovanje sa ciljem promocije zdravlja i prevencije bolesti, posebno u najosjetljivijim periodima života. Patronaža u zajednici je posebno usredsređene na povećano pružanje nege u određenom uzrastu, specifičnim uslovima i posebnim životnim okolnostima.

Koji su zadaci patronažne službe?

Nekim od ovih ljudi je potrebna stalna medicinska nega kod kuće i kontrola i prevencija zdravlja. Službu kućne zdravstvene zaštite (koja posećuje trudnice, dojilje i malu decu) i pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima koristi patronažna služba. Medicinske sestre / tehničari koji rade kao medicinske sestre u zajednici uglavnom su medicinske sestre / tehničari sa fakultetskom diplomom ili visokim obrazovanjem posebno obučeni za svoj posao. Obilaze i pacijente kojima je potrebna kućna zdravstvena nega. Ukratko, medicinske sestre u zajednici nisu uključene u uzimanje krvi kod kuće, previjanje hroničnih rana i palijativno zbrinjavanje. Poseta se vrši i po najavi porodičnog lekara, na poziv porodice, komšija ili korisnika.

Deo posete se sprovodi pronalaskom i praćenjem određene ugrožene populacije. Patronažne sestre u zajednici zaposlene su u domovima zdravlja i aktivno učestvuju u raznim drugim aktivnostima u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Njihov rad je u velikoj meri nezavisan, a po potrebi se konsultuju sa porodičnim lekarimaa i aktivno sarađuju sa medicinskim sestrama koje pružaju zdravstvenu zaštitu u kući.

Call Now Button