Farmakogenetika se bavi genetičkim razlikama u metaboličkim putevima koji utiču na individualni odgovor na lekove. Neko suviše brzo metaboliše uzeti lek, što može uzrokovati slab terapeutski odgovor ili njegovo odsustvo. Sa druge strane, spora metabolizacija može dovesti do toksične reakcije.

Zahvaljujući farmakogenetskoj analizi, može se odabrati adekvatna vrsta i doza leka koja najviše odgovara vašem genotipu. Farmakogenetske analize omogućavaju individualizaciju terapije, pospešuju njeno dejstvo i umanjuju rizik od neželjenih reakcija.

Minute Nurse u saradnji sa Gemmo Centrom vam omogućava efikasno lečenje prilagođno svakom pojedincu. Zakažite farmakogenetsku analizu pozivom na naš broj telefona.

Call Now Button