Nega nepokretnih osoba zahteva znanje i iskustvo.

Nepokretnost predstavlja fizičku invalidnost. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji definisana je kao: “svako ograničenje ili nedostatak sposobnosti (izazvanih oštećenjem) za obavljanje aktivnosti na način ili do nivoa koji se smatra normalnim za ljudska bića”. Što znači da je reč o privremenom ili trajnom, delimičnom ili potpunom smanjenju fizičkih i/ili intelektualnih sposobnost.

Različiti su uzroci koji dovode do nepokretnosti. Obično je posledica stečenog oboljenja, povreda ili poremećaja. Mada nije redak slučaj da je nasleđenog ili urođenog karaktera. Takođe, starenje je jedan od čestih faktora koji izaziva nepokretnost. Naime, tokom godina nastaju anatomske promene, tako da se povećava vezivno u odnosu na kolageno tkivo. Kao posledica toga smanjuje se elasticitet u krvnim sudovima i zglobovima, pa su teške povrede kod ljudi koji su zašli u treće doba česta pojava. Zbog toga nega starih lica neretko podrazumeva negu nepokretnih osoba.

S obzirom da nepokretnost, posebno stečena, dovodi do promena u načinu života, pomoć u svakodnevnoj rutini je neophodna. Šta ona obuhvata otkriva vam MinuteNurse Home health & care.

Održavanje lične higijene

Ključni deo kada je u pitanju nega nepokretnih osoba jeste pomoć u ličnoj higijeni. Zavisno od stepena invaliditeta potrebna je pomoć pri oblačenju, kupanju, brijanju i češljanju, pa i za upotrebu ortopedskih pomagala.

Nega nepokretnih osoba

Neredovna, ali i neadekvatna higijena kod slabo pokretnih i ležećih osoba može da izazove niz komplikacija. Da bi se izbegli osipi na koži i infekcije preporučuje se kupanje najmanje 2 puta nedeljno, a pranje genitalnog dela svakodnevno, kao i umivanje i pranje zuba.

Posebni problem kod neporektnih osoba jeste dekubitis. Odnosno, pojava hroničnih rana od dugotrajnog ležanja ili sedenja u jednom položaju. Kako je reč o ozbiljnom oštećenju kože i tkiva nega nepokretnih osoba u pogledu lične higijene mora da obuhvati i prevenciju nastanka dekubitisa.

Ukoliko je dekubitis, ipak, nastao pri sprovođenju higijene neophodno je i previjanje rana i tretiranje adekvatnom terapijom.

Lična higijena kod potpuno nepokretnih lica podrazumeva i zamenu pelena. Obično se to obavlja na par sati, pri čemu treba voditi računa o izboru odgovarajuće veličine pelena.

Pravilna ishrana

Nepokretne osobe ne mogu same da pripremaju obroke, a pojedine ni da se samostalno hrane, pa im je potrebna pomoć u ovom segmentu.

Ishrana je veoma važna za očuvanje vitalnosti i imuniteta kako bi već oslabljen organizam mogao da se izbori sa negativnim uticajima iz spoljašnje sredine.

Obroci moraju biti lagani, izbalansirani i napravljeni od zdravih, svežih namirnica. Na taj način telo dobija sve hranjive materije, te se proces varanja odvija nesmetano. Samim tim izbegnuta je opstipacija, koja je česta problem nepokretnih ljudi.

Socijalni život

Nega nepokretnih osoba ne odnosi se samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje. Nemojte da zaboravite da su ove osobe, zbog ograničene pokretljivosti, često usamljene, čime je povećan rizik od depresije.

Umesto osamljivanja, nepokretne osobe treba da budu aktivni učesnici društva. Počev od druženja i zabavnih igara sa negovateljima, pa do odlaska na izlete i kulturne događaje – svaki trenutak je važan za socijalni život.

Stručnost i neizmerna posvećnost osoblja centra za negu starih i bolesnih, MinuteNurse Home health & care podići će život nepokretnih osoba na viši nivo. Kontaktirajte nas i uverite se sami u prednosti personalne kućne nege koju nudimo.

 

Call Now Button