Davanje infuzije kod kuće po nalogu lekara je sve češći vid lečenja, ali i zdravstvene zaštite pacijenata.

Infuzija predstavlja ravnomerno i kontrolisano unošenje infuzionog rastvora sa adekvatnim farmaceutskim sastojcima u cilju podizanja imuniteta kako bi se ubrzao oporavak od bolesti ili poboljšalo stanja pacijenta.

Zapravo, ona je najbrži i najlakši način da telo nadoknadi tečnost, elektrolite, vitamine, minerale i druge hranljive materije kada to nije moguće putem ishrane. Obično je to slučaj nakon povreda, operacija, tokom lakših ili težih bolesti, ali i migrena i hronične ukočenosti. Kada je potrebno, infuzija sadrži i lekove koji pomažu u izlečenju teških bolesti.

Zavisno da li se daje u venu ili arteriju može biti intraarterijska ili intravenska. Najčešće se uvodi intravenozno, tj. ubrizgavanjem u venu kroz kanilu ili braunilu pri čemu se koristi Ringerov rastvor, Hartmanov rastvor i rastvor glukoze. Sastav i količinu infuzije određuje lekar.

Davanje infuzije kod kuće po nalogu lekara izvodi stručno medicinsko osoblje

Infuzija ima blagotvorniji efekat u odnosu na oralnu terapiju. Za razliku od tableta, ne postoji opasnost od iritacije creva i želuca. Takođe, ima brže dejstvo u odnosu na oralnu primenu, jer se aplikuje direktno u krvotok. Na taj način se smanjuje vreme potrebno za delovanje terapije, dok je boljitak gotovo trenutan. Odmah nakon davanja infuzije pacijent oseća olakšanja i smanjenje tegoba.

Davanje infuzije

Iako se sama procedura danas smatra rutinskom davanje infuzije mora da obavi isključivo medicinsko osoblje i to po nalogu lekara. Razlog za to leži u činjenici da infuzija utiče na sam sastav krvi, a oprema koja se koristi ima direktni kontakt sa kožom i venama.

Ukoliko infuziju daje nestručno lice može doći do brojnih komplikacija, uključujući i pucanje vene i dislociranje infuzije tako da rastvor počne da otiče u tkivo okolo vene.

Zašto se sve veći broj pacijenata odlučuje za davanje infuzije kod kuće po nalogu lekara?

Jedna od glavnih prednosti personalne kućne nege koja se navodi jeste davanje infuzije. Pre svega, ona štedi vreme i novac. Kako nije potrebno da idete u zdravstvenu ustanovu da primate infuziju, nema potrebe da usklađujete svoje obaveze sa radnim vremenom ambulantne ili doma zdravlja. Ujedno, nećete izgubiti vreme čekajući u redu koji su česti zbog gužve kod lekara, niti u saobraćaju na putu.

Medicinsko osoblje iz kućne nege doći će na vašu adresu u terminu kada je prepisano davanje infuzije kod kuće po nalogu lekara. S obzirom da je u pitanju indvidualni pristup vrši se konstantni nadzor nad pacijentom prilikom primanja infuzije. Time je obezbeđeno pravovremeno reagovanje kod svake eventualne promene.

Ova prodedura je najbolje rešenje za stare i nepokretne osobe

Nega starih lica često zahteva i davanje infuzije. S godinama života slabe motorne funkcije i telo gubi pokretljivost, pa većina starijih ima problem sa kretanjem. Odlazak na terapiju za njih predstavlja veliki problem.

Davanje infuzije kod kuce po nalogu lekara

Kako je imunitet starih osoba slabiji, mali zamor može dodatno da naruši zdravlje, dok boravak sa bolesnima u redu za infuziju povećava rizik od virusa i infekcija. Nemojte da zaboraviti i na anksioznost koja je čest pratilac poznog doba, što je dodatni razlog da vaši najmiliji prime terapiju u udobnosti svog doma.

MinuteNurse Home health & care je centar za negu starih i bolesnih sa višedecenijskim iskustvom u radu. Naša personalna nega starih lica obuhvata širok spektar usluga, uključujući i davanje infuzije kod kuće po nalogu lekara

Call Now Button