MinuteNurse Home health & care – Centar za negu starih i bolesnih

Tim

homecare team

Слоба Джелебджич окончила среднюю медицинскую школу "Надежда Вилиманович-Янкович" в Чачаке, а затем Высшую школу бизнеса и факультет бизнес-исследований в Белграде. Свой первый опыт работы она получила в качестве медсестры частной клиники пластической и реконструктивной хирургии "клиника АИС" в Белграде. С его работой, ответственностью и стремлением к знаниям, а также с его организаторскими способностями, всего в двадцать один год…

homecare team

Д-Р Саша Джелебджич

Консультации Кардиолога

С 2020 года.в аспирантуре на факультете медицинских наук Университета в Крагуеваце. 21.04.2016.сдал экзамен по узкой специализации-кардиологии, на медицинском факультете Белградского университета с отличной оценкой. 23.10.2013. он сдал специальный экзамен по внутренним болезням на медицинском факультете Белградского университета с отличием. Škola Color poppler Sonograije Thomas Jefferson University Ultrasound Diagnostic Center 19.06.2009.как угодно. Школа ультразвука…

homecare team

Д-Р Джурджа Филипович

Доктор Медицины

Доктор Джурджа Филипович окончила медицинский факультет Белградского университета и вскоре после окончания учебы устроилась на работу в городской институт неотложной медицинской помощи, где работала врачом в этой области и занималась неотложной медицинской помощью при терапевтических (инфаркт миокарда, отек легких...), неврологических (инсульты, эпилепсия ...), хирургических, сильно травмированных пациентов. Теперь он начинает специализацию в анестезиологии с…

Home Care Team

Licencirana medicinska sestra Danijela Branković završila je srednju medicinsku školu Zvezdara u Beogradu. Više od 25 godina bolničkog radnog iskustva kao jedan od rukovodilaca operacione sale Instituta za ortopediju “Banjica” i asistent brojnih operacija.  Procedure sprovodjenja mera sterilnosti radi sprečavanja širenja infekcije, su posebna oblast interesovanja.

homecare team

Миля Станоевич

Физиотерапевт

Fiziotarapeut Miljana Stanojević završila je srednju medicinsku školu u Beogradu i stekla zvanje Fiziotarapeutski tehničar. Usavršavala se u oblasti terapijske masaže. Iskustvo je sticala u okviru Instituta za ortopediju „Banjica“, Dom zdravlja „Rakovica“, Košarkaski klub „Partizan“, kao i u dugogodišnjoj privatnoj praksi. Posebna vrsta interesovanja i uspeha u radu ogleda se u rehabilitaciji nakon sportskih povreda.

homecare team

Dijatetičar i nutricionista Milica Dželebdžić završila je Višu medicinsku školu u Zemunu. Radno iskustvo sticala je u okviru Urgentnog centra i Klinike za endokrinologiju kliničkog centra Srbije, kao i u okviru Centra za prevenciju bolesti metabolizma Doma zdravlja u Lazarevcu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u privatnoj praksi. Bavi se savetodavnim radom i izradom individualnih jelovnika i dijetoterapije, a na osnovu vašeg…

Call Now Button